Eleos

Eleos

Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.

Onze zorgvisie

In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk geloof helpen met hun psychische problematiek. Wij geloven dat werken aan herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft, wordt daarom gewerkt aan persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in onze gesprekken.

Onze kernwaarden

Vanuit de missie en visie van Eleos zijn kernwaarden gemarkeerd als motivatie en richtlijn voor Eleos: bewogenverbondendeskundiggelijkwaardig en open. Deze
kernwaarden hebben als functie een brug te slaan tussen de visie van Eleos en de dagelijkse praktijk. Deze kernwaarden lees je hieronder:

Bewogen

Het verhaal van onze cliënten raakt ons! Daarom willen we betrokken zijn op hun leven en hen helpen de weg naar herstel te vinden. Ook als collega’s zijn we op elkaar betrokken. Daarom leven we met elkaar mee bij persoonlijke gebeurtenissen, in voor- en tegenspoed.

Verbonden

We zijn met elkaar verbonden door ons geloof in Jezus Christus. We kennen en begrijpen de achtergrond van onze cliënten. In de behandeling en begeleiding is er daarom ruimte om te praten over het geloof. Ook willen we graag met hun familie en de kerk verbonden zijn. Ook als collega’s werken we vanuit ons geloof in Jezus Christus. We zijn veelkleurig. Dat zie je terug in de verschillende kerkelijke achtergronden. We waarderen de verschillen en ontmoeten elkaar in dat wat ons verbindt. Deze diversiteit kan ons helpen in de omgang met onze cliënten.

Deskundig

We werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. In onze behandelingen werken we vanuit de herstelbenadering en maken gebruik van ervaringsdeskundigheid. We zoeken steeds naar de beste manier om onze cliënten te helpen in hun specifieke, persoonlijke situatie. De medewerkers van Eleos bezitten zowel theoretische als praktische deskundigheid. Beide zijn onmisbaar in de zorg voor onze cliënten. Ook nemen we verantwoordelijkheid voor onze eigen professionele ontwikkeling.

Gelijkwaardig

We zijn allemaal mensen en herkennen elkaars kwetsbaarheid. Daarom gaan we naast onze cliënten staan op de weg van herstel. We geloven dat dat zorgt voor vertrouwen en bevorderend is voor herstel. Ook als collega’s zijn we gelijkwaardig en benutten we elkaars kennis. Ieders bijdrage en mening wordt op waarde geschat, onafhankelijk van opleiding of positie. Uiteraard heeft iedereen wel zijn of haar eigen verantwoordelijkheden.

Open

We staan open voor iedereen en luisteren zonder oordeel, ook al denken we verschillend. We laten onze cliënten altijd in hun waarde en houden rekening met hun achtergrond. Als collega’s onderling luisteren naar elkaar en staan we open voor feedback en andere meningen. We geloven dat we daar allemaal beter van worden.


Meest recente vacatures in Eleos

Contactinformatie