Jeugdzorgwerker b - Daalburgh

Leger Des Heils

Functie omschrijving

Iedereen heeft iemand naast zich nodig die gelooft in herstel en toekomst

Wil jij van grote toegevoegde waarde zijn in het leven van de jongeren op Daalburgh? Wordt dan een onmisbare schakel als Jeugdzorgwerker B! Met jouw passie help je jongeren stap voor stap richting het opbouwen van een hoopvolle toekomst. Optimaliseer de afdeling met jouw kennis en ervaring, en coach je collega's naar succes. Sluit je aan bij ons team van betrokken professionals en maak het persoonlijke verschil in het leven van jongeren.

Wat ga je doen?
Als Jeugdzorgwerker B op Daalburgh ben je verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar oud. Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan hun ontwikkeling. Als senior binnen het team lever je ondersteuning op basis van je kennis en ervaring, en draag je bij aan het creëren van een positieve en veilige leeromgeving voor de jongeren. De jongeren komen vaak vanuit een complexe (thuis)situatie op Daalburgh wonen.

Je ondersteunt en motiveert je collega’s via taak- en werkgerichte coaching tijdens het intramurale dienstrooster van de afdeling. Je helpt je collega’s te groeien in hun functie en in hun professionele ontwikkeling. Samen met jouw team zet je een stevig pedagogisch leefklimaat neer voor de jongeren. Dit klimaat kenmerkt zich onder andere in de structuur en voorspelbaarheid op de afdeling, het stimuleren van de ontwikkeling van de jongeren en het bieden van steun en responsiviteit.

Je grootste doel is het creëren van een veilige leef- en leer omgeving voor iedereen, waarbij je streeft naar het bieden van de beste zorg aan de jongeren. Je werkt vanuit een orthopedagogisch (behandel)kader met een taakgerichte aanpak en je kunt adequaat reageren in crisissituaties. Als Jeugdzorgwerker B voer je zelf interventies uit om de jongere in zijn ontwikkeling te versterken, waarbij je werkt vanuit de Herstelmethodiek. Het netwerk van jongeren betrek je zoveel mogelijk binnen hun traject. Je hebt zelf een aantal mentor jongeren waarvoor jij de verantwoordelijkheid draagt binnen hun behandeltraject. Dit doe je onder andere door het schrijven van hun behandelplan en het actief monitoren van de zorg.

Dit ben jij
Je bent een ervaren jeugdzorgwerker met opgebouwde expertise rond, de leeftijdsgroep, LVB en gedragsproblematiek. Daarnaast:


Voordat je daadwerkelijk bij ons start vragen we je om een recente Verklaring Omtrent Gedrag.

Dit bieden wij

Over het Leger des Heils
Over het Leger des Heils:
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op www.legerdesheils.nl.

BU Jeugd en Gezin bestaat uit de afdelingen: Naschoolse dagbehandeling, 10 voor toekomst, Crisisopvang Gezinnen (COG), (Orthopedagogisch Centrum) Middelveld, Zij aan Zij, Daalburgh jongeren, Jongeren Ambulant, Jongeren Zuidoost en de Klif. BU Jeugd en Gezin biedt een integraal aanbod, dit houdt in: 1 gezin, 1 plan. Onze intramurale en ambulante producten zijn op elkaar afgestemd, hiermee bieden we maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin ten alle tijden centraal staat. Wij werken gezinsgericht en vraaggericht, we sluiten aan bij de leefwereld, wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. Wij denken in oplossingen, ook als de zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande producten, de zorgvraag is voor ons altijd leidend. Onze specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, hiermee waarborgen we de zorgcontinuïteit. Wij werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, ook in moeilijke omstandigheden.

Binnen BU Jeugd en Gezin bieden wij zorg aan Licht verstandelijk beperkte(LVB) jeugdigen en hun gezin met meervoudig complexe en domein overstijgende problematiek tussen 0 en 27 jaar. Zij hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma’s dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken overstijgen de domeinen.
De deelnemers krijgen naast praktische begeleiding op individueel en/ of groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een Multidisciplinair team.

Interesse en contact
Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Voor meer informatie kan je bellen met Tikva Vegt, Afdelingsmanager Daalburgh en Jongeren Zuidoost, Business Unit Jeugd & Gezin, mobiel 0680044295.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!

Voor meer informatie zie onze website: www.legerdesheils.nl


Solliciteer