Nachtwaker - Daalburgh

Leger Des Heils

Functie omschrijving

Iedereen heeft iemand naast zich nodig die gelooft in herstel en toekomst

Tijdens de avond en nacht ben jij als jeugdzorgwerker verantwoordelijk voor de rust en veiligheid op de afdeling. Lever jouw bijdrage aan de afdeling met jouw kennis en ervaring. Sluit je aan bij ons team van betrokken professionals en maak het persoonlijke verschil in het leven van jongeren.

Wat ga je doen?
Op Daalburgh vindt de zorg plaats voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar oud. In de nacht ben je voor hen een aanspreekpunt en begeleid je de jongeren in situaties die zich 's nachts kunnen voordoen. Je bent op de hoogte van de problematiek van deze jongeren en welke benadering hierbij passend is.

Je bent tijdens jouw dienst (vanaf 23:00 – tot 08:00 uur) verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid op onze locatie. Vanuit je opleiding en werkervaring weet je dat onze jongeren verschillende hulpvragen hebben én kun je daarop inspelen met een passende benadering. Ook ben je in staat om in geval van calamiteiten accuraat en de-escalerend te kunnen handelen en blijf je stevig in je schoenen staan. Signalen en bijzonderheden leg je vast in ons cliënt-registratiesysteem Clever. Aan het einde van de dienst geef je een mondelinge overdracht aan de dagdienst die jou overneemt.

Dit ben jij


Dit bieden wij

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient de medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

BU Jeugd en Gezin bestaat uit de afdelingen: Naschoolse dagbehandeling, 10 voor toekomst, Crisisopvang Gezinnen (COG), (Orthopedagogisch Centrum) Middelveld, Zij aan Zij, Daalburgh jongeren, Jongeren Ambulant, Jongeren Zuidoost en de Klif. BU Jeugd en Gezin biedt een integraal aanbod, dit houdt in: 1 gezin, 1 plan. Onze intramurale en ambulante producten zijn op elkaar afgestemd, hiermee bieden we maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin ten alle tijden centraal staat. Wij werken gezinsgericht en vraaggericht, we sluiten aan bij de leefwereld, wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. Wij denken in oplossingen, ook als de zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande producten, de zorgvraag is voor ons altijd leidend. Onze specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, hiermee waarborgen we de zorgcontinuïteit. Wij werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, ook in moeilijke omstandigheden.

Binnen BU Jeugd en Gezin bieden wij zorg aan Licht verstandelijk beperkte(LVB) jeugdigen en hun gezin met meervoudig complexe en domein overstijgende problematiek tussen 0 en 27 jaar. Zij hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma’s dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken overstijgen de domeinen.
De deelnemers krijgen naast praktische begeleiding op individueel en/ of groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een Multidisciplinair team.

Interesse en contact
We zien je sollicitatiebrief met motivatie en jouw curriculum vitae graag tegemoet.
Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Voor meer informatie kan je bellen met Tikva Vegt, afdelingsmanager op 0680044295.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!
Voor meer informatie zie onze website: www.legerdesheils.nl


Solliciteer