Ambulant Begeleider (HBO)

Leger Des Heils

Functie omschrijving

Wil jij je hard maken voor (jonge) gezinnen en jongeren met of zonder een lichtverstandelijke beperking, die zich aan het begin of eind van het traject bevinden? Kom dan ons gezellige Ambulante team in Amsterdam versterken. Samen helpen we onze bijzondere deelnemers uit alle delen van de stad naar meer zelfstandigheid.

Wat ga je doen?
Ons team ambulant mag uitbreiden met een Ambulant begeleider HBO. In deze rol word je persoonlijk begeleider van een aantal jongeren en/of gezinnen. Binnen ons ambulant team bedienen wij jongeren en gezinnen middels 2 producten:


Tijdens het traject bij Jongeren Ambulant werken deelnemers toe naar volledige zelfstandigheid. Het einddoel is dat de woning op hun eigen naam komt te staan en de begeleiding stopt. Tijdens het traject, dat gezinnen binnen de noodopvang verblijven, worden zij begeleidt in de complexe hulpvragen die op dat moment spelen en worden zij ondersteunt in het toewerken en zoeken naar een passende woonplek.

Je bezoekt je deelnemers sowieso wekelijks, waarbij het aantal uren dat je per week per deelnemer mag besteden afhankelijk is van de zorgvraag. Je werkt aan de hand van een persoonlijk behandelplan aan de tien aandachtsgebieden die we gedefinieerd hebben. Jij bent het aanspreekpunt voor je deelnemers en hebt de externe contacten met hun persoonlijke netwerk en met de ketenpartners. Met onze gedragswetenschapper kun je overleggen hoe om te gaan met complexe casuïstiek. Ook via teamvergaderingen, themabijeenkomsten, intervisie en casuïstiekbesprekingen werk je aan je inhoudelijke kennis en ervaring om de jongere en of de gezinnen zo goed mogelijk te helpen. Want dat is tenslotte waar je het voor doet: perspectief, herstelgerichtheid en zelfredzaamheid, zodat de jongere en de gezinnen weer op eigen benen kunnen staan in de maatschappij.

Dit ben jij

Dit bieden wij

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op www.legerdesheils.nl.

Het Leger des Heils GWCA heeft binnen Amsterdam meerdere business units. Binnen de business unit Jeugd & Gezin helpen we Amsterdammers tussen de 0 en 27 jaar, die kampen met complexe problematiek. We ondersteunen dakloze gezinnen in een zoektocht naar een nieuwe woning en begeleiden hen met diverse hulpvragen. Daarnaast begeleiden wij jongeren en gezinnen tijdens een omslagtraject. Een geborgen en gestructureerde setting waarbij risico’s worden geminimaliseerd. De jongeren en gezinnen worden begeleid in het leren kennen van de (nieuwe) buurt, om zodoende maatschappelijke participatie te vergroten en om indien nodig beroep te kunnen doen op (informele) zorg die in de wijk geboden wordt.

Interesse en contact
Wij komen graag met jou in contact om jouw wensen en onze mogelijkheden te bespreken. De vacature staat open tot 24 juli a.s. Je kunt reageren via de button ‘Solliciteer direct’ bij de vacature op www.LegerdesHeils.nl/vacatures. Eerst meer weten? Bel met Hannah Kok (Teamleider Jongeren Ambulant en Crisisopvang Gezinnen) via 06 – 2576 1820.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Acquisitie? Nee, bedankt!


Solliciteer