Trajectmanager BTM

Leger Des Heils

Functie omschrijving

Als trajectmanager speel je een belangrijke rol in het proces van aanmelden, plaatsen en volgen van deelnemers. Je bent van instroom tot uitstroom betrokken bij de deelnemers in Den Haag.

Wat ga je doen?
Als trajectmanager speel je een belangrijke rol in het proces van aanmelden, plaatsen en volgen van deelnemers. Je bent van instroom tot uitstroom betrokken bij de deelnemers in de regio Den Haag. Je signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd over bedbezetting bij de 24-uursvoorzieningen en de productie van ambulante afdelingen.

Je bent verantwoordelijk voor de intake van nieuwe deelnemers en het zorgplan dat is afgestemd met de deelnemer. Je optimaliseert de inhoud en financiering van het traject, passend bij de problematiek van de deelnemer. Je handelt proactief naar alle betrokken partijen, zowel in- als extern. Je monitort de uitvoering van de afspraken, signaleert afwijkingen en attendeert de betrokken medewerkers hierop. Zo nodig doe je gevraagd en ongevraagd voorstellen voor verbetering.

Als trajectmanager heb je ook overzicht over en inzicht in lopende en aflopende indicaties en ben je op de hoogte van de werkprocessen rondom verlengingen van indicaties, zet je deze tijdig uit en houd je in het oog wanneer (nieuwe) financiering binnenkomt. Bij stagnaties weet je als trajectmanager welke route je moet doorlopen intern, maar ook extern richting de indicatiesteller etc. om tot een oplossing te komen.

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils.

Dit ben jij
Je kunt out of the box denken en samen met zowel interne als externe partijen tot maatwerkoplossingen komen. Je kunt gestructureerd en planmatig werken, je houdt van orde. Je bent stressbestendig en kunt je focus behouden als er veel prikkels zijn. Je hebt een helicopterview, je kunt prioriteiten stellen en improviseren waar nodig. Je kunt op een constructie manier navigeren tussen verschillende belangen. Je kunt pro-actief signaleren, accuraat werken, meedenken en adviseren t.a.v. verbetering van het hulpverleningsbeleid in de werkeenheid. Ook heb je het analytische vermogen om een hulpvraag te vertalen naar een casusbeschrijving
En verder:


Dit bieden wij
Je mag werken in een organisatie die ertoe doet in de samenleving. Jouw werk is daarmee van grote waarde. Wij bieden jou daarom:

Wij vinden de ontwikkeling van onze medewerkers heel belangrijk. We zullen je dan ook stimuleren om te blijven leren. Dit kan bijvoorbeeld door de trainingen die wij aanbieden via onze Leger des Heils Academie. De eerste drie jaar dat je bij ons werkt, nemen we jou mee in een traject waarin jouw deskundigheid nog meer zal worden bevorderd. We zullen je uitdagen om nieuwe dingen te proberen. Een foutje? Die mag je gewoon maken. Wij voorzien graag in de tools om er vervolgens van te leren. Leren op je werkplek: zodat jij én wij er beter van worden.

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 7.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor ongeveer 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie
Bureau Traject Management is de afdeling waar alle aanmeldingen binnenkomen, intakes plaatsvinden, indicaties worden aangevraagd en de trajecten van deelnemers in gang worden gezet en gevolgd. De medewerkers onderhouden nauw contact met teammanagers en persoonlijk begeleiders op de locaties. De doelgroep van het Leger des Heils kenmerkt zich door een combinatie van complexe problemen, waarvoor reguliere zorgtrajecten in de regel niet toereikend zijn. Dat vraagt creatieve oplossingen en financiering, waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Als BTM hebben we ons werk goed gedaan als een deelnemer op de juiste plek zit en de juiste zorg ontvangt. We dragen bij aan de missie van het Leger des Heils door anderen in staat te stellen goede zorg te bieden. Wij kijken mee met de deelnemer tijdens zijn hele periode bij het Leger des Heils. We blijven genoeg op afstand om objectief naar de zorg te kunnen kijken, maar zijn betrokken genoeg om verbinding te leggen tussen de vraag van de deelnemer en wat wij hen kunnen bieden.

Interesse en contact
Kandidaten zullen doorlopend uitgenodigd worden voor een gesprek en de vacature zal sluiten wanneer er een geschikte kandidaat gevonden is.

Contactpersoon en informatie:
Heb je nog vragen over deze vacature? Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Suzanne Hofland, Adjunct Manager BTM, via 06 12440573. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op door te mailen naar: nw.recruitment@legerdesheils.nl

Interne kandidaten hebben voorrang en acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Praktische hulp aan deze doelgroep wel uiteraard.


Solliciteer