Landelijk Contractmanager Zorg

Leger Des Heils

Functie omschrijving

Ben je geïnteresseerd in de (landelijke) ontwikkelingen van zorgaanbod en zorgverkoop van onze organisatie? Kom dan jouw expertise inzetten als contractmanager en lever een belangrijke bijdrage aan een verantwoord zorgaanbod!

Wat ga je doen?
De hulpverlening van het Leger des Heils is vaak maatwerk. Een passend zorgaanbod voor onze doelgroep deelnemers (cliënten) vraagt om specialisme. Als Contractmanager lever je een belangrijke bijdrage aan een verantwoord zorgaanbod, de borging van de continuïteit hiervan en de positionering in de markt voor de stichting Welzijns- & Gezondheidszorg van het Leger des Heils.

Het team is 3 jaar geleden gestart en bestaat uit de Landelijk Programmadirecteur Zorgverkoop, een Juridisch Adviseur Aanbestedingen en deze functie van Landelijk Contractmanager Zorg. Het is een relatief nieuwe functie waar je ervan moet houden om zaken te ontwikkelen.

Als Landelijk Contractmanager Zorg ben je verantwoordelijk voor het proces om de landelijke ontwikkelingen in de zorgverkoop, aanbestedingsprocedures en subsidieaanvragen te vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je werkt binnen de kaders voor financiering van de Wet langdurige zorg, Forensische zorg, Zorgverzekeringswet. Je werkt veel samen met productiecontrol en specialisatienetwerken. In deze functie vervul je een spilfunctie omdat jij:


Dit ben jij

Dit bieden wij

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils staat in een traditie waarin medewerkers zich vanuit hun christelijke levensvisie inzetten voor medemensen in nood. Ruim 7.000 betaalde werknemers en duizenden vrijwilligers bieden jaarlijks hulp en ondersteuning aan zo’n 75.000 mensen zonder helper. Als Leger des Heils verlenen we, zonder onderscheid te maken, materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Daarbij gaat het om maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. Onze exploitatieomvang is ruim € 600 miljoen per jaar. Meer informatie kun je vinden op onze site legerdesheils.nl

Interesse en contact
Solliciteer uiterlijk 30 juli 2023. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure en een VOG zal bij indiensttreding worden aangevraagd. Bij vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Pieter Plantinga (Landelijk Programmadirecteur Zorgverkoop) via 06-52091074 of p.plantinga@legerdesheils.nl.


Solliciteer