Stagiair(e) Groeps- en persoonlijkbegeleider Dordrecht

Leger Des Heils

Functie omschrijving

Ben jij een enthousiaste, leergierige student?
Wij plaatsen stagiair(e)s met een missie!
Er is ruimte om binnen je stage te werken vanuit jouw visie. Je kunt denken aan het werken met een bepaalde methodiek of actief aan de slag gaan met een (actueel) aandachtsgebied.

Wat ga je doen?
Het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest biedt stageplaatsen aan binnen de Intramurale afdelingen: Huis & Haard Dordrecht, Van de Straat, Herstart en Domus. Dit zijn stageplekken voor derdejaars studenten, die de opleiding MWD, SPH of SW volgen.

Als groeps- en persoonlijk begeleider heb je het doel om deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de deelnemer antwoord te bieden op de hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van deelenemers, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.
De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:
 • zorg dragen voor de begeleiding binnen de voorziening;
 • zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd;
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van deelenemers, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld;
 • stimuleren van deelnemers in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten;
 • deelenemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling;
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën;
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners.

Hier leer je
 • te werken met multi-problematiek;
 • te werken met relevante hulpverleningsmethoden;
 • te werken in een groep;
 • het individuele cliënttraject te begeleiden;
 • te werken met het cliëntregistratiesysteem;
 • te werken in een team;
 • stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen.Dit ben jij
Een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH, MWD of SW stagiair(e):

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

Dit bieden wij
Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.

Mocht jouw opleiding een andere manier van stage toepassen in het 3de of 4de jaar neem dan gerust contact op zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken!

Begeleiding
Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
De praktijkopleider voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen

Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €495,- per maand.Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl/rijnmond-zuidwest

Huis en Haard
Huis en Haard is een beschermde woonvorm voor mensen met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. De mensen hebben ondersteuning en begeleiding nodig bij het regelen van hun dagelijkse leven.

Van de Straat & Herstar Kromhout
Een dag-/nachtopvang waarbij dak- en thuisloze mannen en vrouwen gebruik kunnen maken van een zelfstandige woonruimte. Een kleine maar veilige plek welke de deelnemer de mogelijkheid biedt om tot rust te komen in afwachting van een passende vervolgplek (bijv. Herstart). Zij kunnen daarnaast gebruik maken van de dagopvang (De Vorming) waar zij gedurende de terecht kunnen voor koffie, thee, een maaltijd, maatschappelijke hulp of gewoon voor een gezellig praatje. Binnen Herstart bieden we begeleiding aan 31 deelnemers. Het doel is om deelnemers te begeleiden van dakloosheid en/of marginale huisvesting naar een zelfstandige woning of zo nodig een passende vervolgplek. De begeleiding is zowel individueel als groepsmatig.

Herstart Kasperspad
Herstart is een maatschappelijke opvang die gericht is op het ondersteunen van en begeleiden van dak- en thuisloze mensen met gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. Herstart observeert gedrag, brengt de hulpvraag en eventuele onderliggende problematiek in kaart. Herstart biedt een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding. Doel is om de mensen te begeleiden naar de juiste woonvorm.

Domus
Domus is een beschermde woonvorm die plaats biedt aan deelnemers die te kampen hebben met meervoudige en complexe problematiek. De deelnemers zijn chronisch verslaafd en hebben een psychiatrische ziekte, wat heeft geleid tot sociale uitsluiting, onvoldoende zelfzorg, schulden en gebrek aan dagbesteding, werk en zingeving. In nauwe samenwerking met de GGZ en verslavingszorgpartners ligt binnen Domus de nadruk op het zo gewoon mogelijk leven door het bieden van structuur, veiligheid en hulp bij maatschappelijke participatie en herstel van het sociale netwerk.

Interesse en contact
Lijkt dit je wat? Solliciteer dan via de button! Geef in je sollicicatie aan welke locatie jouw voorkeur heeft en waarom.

Vragen? Neem dan contact op met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Rijnmond Zuidwest, via: a.van.es@legerdesheils.nl

ps: wist je dat je tijdens je studie ook in een betaalde bijbaan ervaring op kunt doen in onze flexpool? Een leuke en interessante ervaring met onze doelgroepen! En een opstap om na het behalen van je diploma intern door te groeien naar de functie die het beste bij je past. Een voorwaarde hiervoor is een MBO4 opleiding in de zorg of dat je je Propedeuse hebt behaald in bijv. Social Work.
Neem voor informatie contact op met de recruiter bij jou in de regio: https://www.legerdesheils.nl/vacatures/contact


Solliciteer