Uroloog, MSB Gouda

Groene Hart Ziekenhuis

Functie omschrijving

Uroloog, MSB Gouda

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda levert samen met het Groene Hart Ziekenhuis en andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg en klantgerichtheid centraal staan. Het Groene Hart Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden-Holland en heeft buitenpoliklinieken in de gemeenten Bodegraven, Schoonhoven en Zuidplas. Bij het MSB Gouda zijn 18 vakgroepen aangesloten vanuit 20 specialismen, met in totaal ruim 140 medisch specialisten en circa 50 arts-assistenten. MSB Gouda levert kennis en kunde van hoog niveau en toont zich ondernemend. Met oog voor medisch specialistische innovaties wordt ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij. De artsen van MSB Gouda tonen initiatief, nemen verantwoordelijkheid, hebben oog voor elkaars belangen en treden op als collectief. Het MSB creëert een aantrekkelijk en gezond werk- en opleidingsklimaat, waarbinnen medische professionals zich ontwikkelen en optimaal kunnen richten op het verlenen van passende zorg. Kenmerkend aan het MSB zijn de goede werksfeer en de laagdrempelige onderlinge contacten.

De vakgroep Urologie bestaat uit 5 urologen die het vak in de volle omvang uitoefenen. Binnen de groep heeft iedereen ook een specifiek aandachtsgebied.

De RVE Urologie bestaat uit zowel de kliniek als polikliniek. De urologen bieden begeleiding aan coassistenten. Een ander kenmerk van de RVE Urologie is de nauwe samenwerking met andere vakgroepen. Dit gebeurt onder andere voor het bekkenbodemexpertisecentrum waarbij wordt samengewerkt met Urologie, Gynaecologie, MDL
en Chirurgie.

Dit gaat u doen

In verband met het vertrek van een collega ontstaat er een vacature voor een enthousiaste en gedreven uroloog. De vacature is voor 0,6-1fte en per 1 november 2022. U oefent uw vakgebied in de volle breedte uit. Naast de reguliere poliwerkzaamheden doet u poliklinische verrichtingen en heeft u een vast dagdeel op de OK.

Dit brengt u mee

Wij zoeken een algemeen uroloog:

Komt u bij ons werken dan vragen wij een Verklaring omtrent gedrag (VOG).


Bij ons krijgt u

Meer weten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jennie Prins, uroloog en RVE-leider vakgroep via Jennie.Prins@ghz.nl of Joost Warners, directeur MSB Gouda, via joost.warners@ghz.nl. Beiden telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0182 505050.

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet, maar uiterlijk voor 1 september 2022. Sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 12 september.

Op www.msbgouda.nl vindt u meer informatie over het MSB Gouda. Voor meer informatie over het ziekenhuis verwijzen wij u naar www.ghz.nl.


Solliciteer